OCR camp

Bebro kelio OCR Camp #1.

2020 m. rugpjūčio 22 dieną, Pamusėje sporto fest’as – workshopai, treniruotės ir varžybos

PROGRAMA

◜11:00 Darbą pradeda Registratūra
◜12:00 Hiit2bfit | Giedrė Pagojienė „Kūno paruošimas treniruotei: mobilumas, stabilumas, judesys“
◜13:00 Twinnation | Aurimas ir Aidas Sauliai „Treniruotės su skersiniu: bendras fizinis pasiruošimas“
◜14:00 Crossfit Vilnius / OCR Vilnius | Ruslanas Šulcas „Kodėl verta sportuoti OCR?“
◜15:00 Interaktyvus pranešimas su Franku van Lieshoutu (šiuo metu Lietuvoje sportuojančiu profesionalu ir OCR bėgiku iš Olandijos). Pranešimas vyks anglų kalba.
EN: Interactive presentation with Frank van Lieshout, (Sport professional and OCR runner from the Netherlands currently in Lithuania)
◜16:00 Vilnius City Boxing treniruotė
◜17:00 Sportininkų / mėgėjų VARŽYBŲ startai Bebro kelio kliūčių ruožu (2,1 km)
◜19:00 Apdovanojimai
◜20-00-24:00 Chill’as, laužas, diskusija apie OCR situaciją Lietuvoje

Ilgamečiai BEBRO KELIO bičiuliai ir renginio sveikatingumo partneriai EGLĖS SANATORIJA

 

Bebro kelias yra pirmosios bėgimo kliūčių ruožu varžybos Lietuvoje, todėl visus pamilusius OCR sportą kviečiame susitikti, susitelkti ir puoselėti toliau šią stipriai išpopuliarėjusią sporto šaką visame pasaulyje.

Facebook

Bebro kelio iššūkių parkas

Instagram

Iššūkiai purvynuose, žygiai, OCR renginiai, stovyklavietė, uodai, pelkės, miškai

YouTube

Apie gyvenimą pelkėse ir apie jus, kurie užsukat

TAISYKLĖS

(bus pildoma)

 • Varžybų dalyviai gali būti tik pilnamečiai (išimtys – profesionalūs sportininkai su tėvų leidimu).
 • Kliūčių ruožo, žygio pelkėmis ar kitas ekstremalias pramogas pasirinkęs Dalyvis supranta, kad tai yra fizinių ir psichinių galimybių išbandymas.
 • Dalyvis turi būti fiziškai pasirengęs ir sveikas, neturi sveikatos apribojimų dalyvauti ekstremaliose pramogose.
 • Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, vandens riziką, kontaktų su kitais dalyviais riziką bei riziką, kuri gali kilti dėl kitų dalyvių neapdairumo, aplaidumo bei dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo.
 • Dalyvis dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas.
 • Dalyvis privalo susipažinti su varžybų maršrutais ir trasa, pavojingomis vietomis, kliūtimis ir barjerais.
 • Dalyvis turi vykdyti visus Bebro kelio iššūkių parko komandos nurodymus ekstremalių pramogų metu.
 • Dalyviui negalima nukrypti nuo plano ir improvizuoti, pvz.: laipioti medžiais, lysti į urvus ir pan.
 • Dalyvis savo veiksmais ir elgesiu turi nekelti pavojaus kitų dalyvių ir iššūkių parko komandos narių gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtai ir jos vertybėms.
 • Dalyvis pastebėjęs laukinius žvėris ar kitus gyvūnus, nedelsiant pranešti iššūkių parko komandai ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais laukinis žvėris ar kitas gyvūnas būtų provokuojamas pulti dalyvius.
 • Dalyvis privalo pasirūpinti visomis priemonėmis, reikalingomis varžybų metu, įskaitant, bet neapsiribojant tinkama apranga, avalyne ir vaistais, jei vartojančiam vaistus yra leista dalyvauti varžybose.
 • Dalyviui negalima turėti daiktų, kurie nėra būtini dalyvaujant varžybose ir kurie nėra dalyvio individualios apsaugos priemonė, įskaitant, bet neapsiribojant mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, akiniais, papuošalais, laikrodžiais.
 • Dalyvis pareiškia ir patvirtina, kad yra visiškai atsakingas už savo pareigų nevykdymą ir atsisako bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, kurie susiję su dalyvio gyvybe, sveikata ar turtu.
 • Žiūrovai dalyvauja su stebėtojo bilietu, vaikai iki 12 metų – nemokamai. 
 • Žiūrovai turi laikytis bendrų Bebro iššūkių parko taisyklių. 
 • Parkavimas yra nustatytoje vietoje, pažymėtoje P ženklu.
 • Visi atvykę privalo užsiregistruoti.
 • Nesame atsakingi už automobiliuose ar kitur paliktų daiktų saugumą.
 • Prašome nešiukšlinti, nedeginti laužų tam neskirtose vietose, neniokoti kliūčių, gamtos, inventoriaus. 
 • Sporto aikštelėje galima treniruotis persiavus avalynę. Tėvai turi prižiūrėti vaikus, kad nežaistų su suaugusiems skirtu inventoriumi, sporto reikmenimis. 
 • Norint išbandyti inventorių ar kitas, nesuplanuotas pramogas, dalyvis privalo paklausti iššūkių parko komandos narių leidimo.
 • Prašome išsivežti savo šlapius drabužius, avalynę.
 • Jei pasigedote paliktų drabužių, batų ir pan., greičiausiai jų nebeatgausite, nes teritoriją sutvarkome iš karto. Jei praradote svarbius kitus daiktus, susisiekite nedelsiant.

info@bebrokelias.lt

Pamusės 11,  Alionių sen., Širvintų rajonas