Parko taisyklės

Jei skaitote šį puslapį, greičiausiai planuojate atvykti pas mus!  Labai tuo džiaugiamės, tačiau, kad poilsis būtų kokybiškesnis, prašome laikytis tam tikrų taisyklių. 

Atvykimas į Bebro kelio iššūkių parką derinamas individualiai. Prašome atvykti anksčiau nei užsakyta paslauga (pusvalandžio užteks visiems – persirengti ir apsiprasti), kad būtumėte pasiruošę sutartu laiku.  Jei liekate nakvoti, kitą dieną prašome išvykti iki 12:00 val., jeigu nesusitarėme kitaip. 

Susiklampokim!

BENDROS PARKO TAISYKLĖS

 • Parkavimas yra nustatytoje vietoje, pažymėtoje P ženklu. Prireikus įvažiuoti arčiau, reikėtų derinti su pramogų parko komanda.
 • Visi atvykę privalo užsiregistruoti ir pasirašyti, kad susipažino su taisyklėmis.
 • Tėvai (globėjai, mokytojai ir pan.) yra atsakingi už nepilnamečių vaikų priežiūrą ir saugumą.
 • Nesame atsakingi už automobiliuose ar kitur paliktų daiktų saugumą. Rakinkite automobilius, raktelius galite palikti mums.
 • Gyvūnams maudytis galima tik tam tikrose vietoje.
 • Prašome nešiukšlinti, nedeginti laužų tam neskirtose vietose, neniokoti kliūčių, gamtos, inventoriaus. Jei kas nors sulūžo ar sugedo, prašome kreiptis į mus, – rasime bendrą sprendimą.
 • Prašome išsivežti savo šlapius drabužius, avalynę.
 • Jei pasigedote paliktų drabužių, batų ir pan., greičiausiai jų nebeatgausite, nes teritoriją sutvarkome iš karto. Jei praradote svarbius kitus daiktus, susisiekite nedelsiant.
 • Prašome dainuoti, groti ar leisti savo muziką tyliai, gerbdami aplinką ir kitų poilsį.
 • Alkoholio vartojimas turi būti saikingas ir suderintas su pramogų parko komanda.
 • Norint išbandyti inventorių ar kitas, nesuplanuotas pramogas, dalyvis privalo paklausti pramogų parko komandos narių leidimo.
 • Pirties, kubilo patiems kūrenti negalima. 
 • Po pasinaudojimo pirtis užrakiname.
 • Po žygio, kliūčių ruožo ir pan., teritorijoje galima pailsėti, pabendrauti, tačiau po 2 val. taikomas stovyklavietės mokestis – 5 EUR asmeniui, jeigu nesutarta kitaip.

EKSTREMALIŲ IŠŠŪKIŲ DALYVIO TAISYKLĖS:

 • Kliūčių ruožo, žygio pelkėmis ar kitas ekstremalias pramogas pasirinkęs Dalyvis supranta, kad tai yra fizinių ir psichinių galimybių išbandymas.
 • Dalyvis turi būti fiziškai pasirengęs ir sveikas, neturi sveikatos apribojimų dalyvauti ekstremaliose pramogose.
 • Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, vandens riziką, kontaktų su kitais dalyviais riziką bei riziką, kuri gali kilti dėl kitų dalyvių neapdairumo, aplaidumo bei dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo.
 • Dalyvis dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas.
 • Dalyvis privalo susipažinti su ekstremalių pramogų maršrutais ir trasa, pavojingomis vietomis, kliūtimis ir barjerais.
 • Dalyvis turi vykdyti visus Bebro kelio iššūkių parko komandos nurodymus ekstremalių pramogų metu.
 • Dalyviui negalima nukrypti nuo plano ir improvizuoti, pvz.: laipioti medžiais, lysti į urvus ir pan.
 • Dalyvis savo veiksmais ir elgesiu turi nekelti pavojaus kitų dalyvių ir iššūkių parko komandos narių gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtai ir jos vertybėms.
 • Dalyvis pastebėjęs laukinius žvėris ar kitus gyvūnus, nedelsiant pranešti iššūkiųų parko komandai ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais laukinis žvėris ar kitas gyvūnas būtų provokuojamas pulti dalyvius.
 • Dalyvis privalo pasirūpinti visomis priemonėmis, reikalingomis ekstremalios pramogos metu, įskaitant, bet neapsiribojant tinkama apranga, avalyne ir vaistais, jei vartojančiam vaistus yra leista dalyvauti ekstremaliame bėgime.
 • Dalyviui negalima turėti daiktų, kurie nėra būtini dalyvaujant ekstremaliose pramogose ir kurie nėra dalyvio individualios apsaugos priemonė, įskaitant, bet neapsiribojant mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, akiniais, papuošalais, laikrodžiais.
 • Dalyvis pareiškia ir patvirtina, kad yra visiškai atsakingas už savo pareigų nevykdymą ir atsisako bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, kurie susiję su dalyvio gyvybe, sveikata ar turtu.